Příručka pro klienty

Účel:
Naším cílem je zajistit pro vaše dítě bezpečnou a spolehlivou dopravu. Nabízíme rodičům a opatrovníkům licencovanou a ekonomickou dopravu do a ze školy a / nebo do dalších školních a mimoškolních aktivit .

Služby a sazby:
Společnost Mobilní Chůva provozuje službu odvozu dětí a funguje od pondělí do pátku, víkendy na vyžádání. Společnost Mobilní Chůva se specializuje na poskytování dopravy dětem ve věku 3-18 let.

Společnost Mobilní Chůva následuje kalendář Svátků a prázdnin.

Ceny jsou podle platného cenníku, individuálních potřeb klientů a dostupnosti společnosti Mobilní Chůva. Pro osobní nabídku se obraťte na info@mobilnchuva.cz. Ceny jsou založeny na mnoha faktorech, včetně času, místa, dostupnosti, počtu jízd a počtu jezdců. Platba je realizována formou faktury po uskutečnené službě. Lze ji provádět jednou týdně, dvakrát týdně nebo měsíčně. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit ceny našich služeb bez dalšího upozornění.

Registrace:
Všichni řidiči musí být před službou registrováni.

Řidiči pro děti jsou:
 • řidiči s min 3 letou praxí,
 • s čistým trestním rejstříkem, kartou řidiče, a ostatními doklady,
 • prošli kontrolou jízdních vlastností a kontrolou automobilu,
 • základným psychologickým testem.

Vozidla jsou s logem Mobilní Chůva. Poskytují autosedačky, které jsou v souladu s platnými směrnicemi. Každé vozidlo má pravidelné servisní prohlídky a kontroly a pojištení na všechny sedačky v autě.

Postupy JÍZDY:
 • Všechna místa a specifikace pro vyzvednutí a vyjíždění musí být předem naplánovány.
 • Řidiči musí být připraveni na plánovaných místech v plánovaném čase. Jakékoli zpoždění by mohlo způsobit, že ostatní děti budou pozdě vyzvednuty. Společnost Mobilní Chůva si vyhrazuje právo účtovat další poplatky za čekací doby.
 • My, společnost Mobilní Chůva děláme vše, co je v našich silách, abychom zůstaly v časovém rozvrhu, ale zpoždění studentů, dopravní a klimatické podmínky jsou mimo naši kontrolu. Rodičům bude účtována úleva z ceny, pokud bude zpožděni více než 15 minut.
 • Pokud dítě není přítomno v plánované době odjezdu, řidič se obrátí na rodiče. V závislosti na plánování a okolnostech musí dítě zůstat v péči řidiče až do odevzdání klientovi. A bude účtován poplatek za čas, který dítě zůstalo u řidiče, v péči společnosti Mobilní Chůva.

Pravidla pro děti klientů společnosti Mobilní Chůva:
Prosím, přečtěte si následující pravidla před zabezpečením služby. Nesprávné chování může vést k ukončení přepravní služby.
 • Všechny děti musí během přepravy zůstat v dětských sedačkách s bezpečnostními pásmi.
 • Děti nesmějí manipulovat s okny a dveřmi. Řidič pomůže dětem vstoupit a opustit vozidlo.
 • Stravování ve vozidlech není povoleno.
 • Zvyšování zvuků a jiné nevhodné chování nebude tolerováno .

Zrušení/ storna jízdy rodičů k společnosti Mobilní Chůva:
U všech jízd a služeb je nutné zrušení 24 hodin před zahájením jízdy. Pokud Společnost Mobilní Chůva nedostane 24hodinovou výpověd, sazba za jízdu propadne. Za prvních 5 pracovních dní nepřítomnosti účtuje společnost Mobilní Chůva 30% z ceny. Při dlouhodobé nepřítomnosti (6 a více pracovních dní) je účtováno 20% z ceny.

Pravidelní klienti dají společnosti Mobilní Chůva vědět co nejdříve, pokud potřebují zrušit plánovanou jízdu. Při oznámení s minimálně dvoutýdenním předstihem nebude účtován žádný poplatek. Pokud společnost Mobilní Chůva nedostane oznámení v dostatečném předstihu, bude služba účtovaná.

V případě špatného počasí a / nebo uzavření školy si společnost Mobilní Chůva vyhrazuje právo zrušit provoz. Společnost Mobilní Chůva nebude sledovat akce školy. Žádáme o včasné informace.

Storno ze strany společnosti Mobilní Chůva:
Rodiče budou co nejdříve informováni, pokud nastane situace, že objednaná služba nemůže být provedena. V případě, že společnost Mobilní Chůva zruší službu, klientovi se vrátí peníze za daný den.

Kontakt

Jirčanská 828, Praha 4
Parafarmacy s.r.o., IČO: 063 25 289
Top